کنترل ترافیک

در مدیریت شهری نوین، شهرها توسط دوربینهای امنیتی تعبیه شده درتقاطع، جاده، تونل و یا بر روی خودروها مجهز شده‌اند .

https://www.samanehgostar.com/fa/solutions/industrialnetworksolutions/its-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

ITS-service

ایستگاه های هوایی و هواشناسی

صنایع ریلی

راه حل های مقرون به صرفه جهت برآورد نیازهای صنعت ریلی (MRT) و (LRT)

https://www.samanehgostar.com/fa/solutions/industrialnetworksolutions/metro-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C

metro-service

آب و فاضلاب

  در راستای بهینه سازی کیفیت آب شهری و تصفیه خانه های آب و فاضلاب کشور ،کنترل و مانیتورینگ پارامترهای...

https://www.samanehgostar.com/fa/solutions/industrialnetworksolutions/water-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

water-service

نفت، گاز و پتروشیمی

در سکوها و چاههای نفتی همچنین پتروشیمی ارتباطات  بین مراکز کنترل، قرائت و مدیریت حسگرها، دوربینها و المانهای...

https://www.samanehgostar.com/fa/solutions/industrialnetworksolutions/oil-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

IOL-ITS-service

برق و قدرت

در سالهای اخیر انرژی‌هایی مانند خورشید ، باد، آب و .... جایگزین و یا مکمل بسیاری از گونه های دیگر شده‌اند...

https://www.samanehgostar.com/fa/solutions/industrialnetworksolutions/power-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA

power-service

تماس با ما

 

آدرس : تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک20 طبقه دوم، واحد 8

تلفکس :   20-26204918-021

ایمیل : info@samanehgostar.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه گستر برنا می باشد.